brak obrazka brak obrazka brak obrazka brak obrazka brak obrazka
pl pl pl

Głównym naszym celem jest osiągnięcie oraz utrzymanie wysokiej jakości naszych międzynarodowych i krajowych usług transportowych oraz spedycyjnych na poziomie konkurencyjnym wśród najlepszych firm prowadzących podobną działalność.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dla osiągnięcia tego celu będziemy starać się godnie spełniać wszystkie wymagania naszych klientów poprzez stałe doskonalenie jakości naszych usług zmierzające do osiągnięcia poziomu wyższego od konkurencji, stosowanie i wprowadzanie nowoczesnych środków transportu spełniających wymogi przepisów krajowych i międzynarodowych, w tym ekologicznych, doskonalenie metod kontroli i obsługi taboru samochodowego w celu zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności i bez awaryjności, stałe doskonalenie systemu łączności poprzez rozbudowę i unowocześnianie wyposażenia, systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy stosownie do rosnących wymagań jakościowych, stałą poprawę gospodarności i organizacji pracy na każdym stanowisku, nawiązywanie ścisłych kontaktów i współpracy z klientami w celu jednoznacznej identyfikacji ich potrzeb, dążenie do zawierania długoterminowych umów o współpracę.

Przyjmujemy różne formy opakowań towarowych do transportu.


Copyright© 2013 VIDENTE